Městský Hotel Dorinka v Hostinném hodnocení
STRUČNÁ HISTORIE | Městský Hotel Dorinka

Stručná historie

V současné době Městský Hotel Dorinka sestává z původně tří samostatných domů a sice dvou domů situovaných směrem na náměstí č.p. 67 a 68 a navazujícím domem č.p. 237 směrem ke kostelu v ulici Horní Brána. Hlavní budovou je dům s č.p. 68 s prostory stávající restaurace a nekuřáckým salónkem, s kuchyní a zázemím. V přízemí je propojen s domem č.p. 67,  jímž se nyní vchází do hotelu přes foyer.

Dnešní Městský Hotel Dorinka patří mezi nejvýznamnější domy centrální části města Hostinného. Hlavní dům vzhledem ke svému umístění v sousedství radnice patřil vždy k těm reprezentativnějším. Vzhledem k dochovaným fragmentům ostění ve sklepení objektu, můžeme jeho vznik datovat již do období gotiky.

Počátkem 50. let 16. století byl původně dřevěný dům stržen a nově vystavěn jako kamenný, datovaný k roku 1550. Přestavbu potvrzuje nález z roku 2007, kdy byl objeven fragment kamenného pozdně gotického profilovaného portálu vrat. Nalezený portál je díky současným vlastníkům hotelu prezentován v prostoru veřejného podloubí. Zpět ovšem k historii; již v roce 1566 byl dům silně poškozen výbuchem střelného prachu ve zbrojnici vedlejší radnice.

Požár ve městě roku 1610 způsobil, že dnešní Městský Hotel Dorinka vyhořel do základů. Lze předpokládat, že následná přestavba v renesančním stylu pochází z díla významného stavitele italského původu Carla Valmadiho. Za třicetileté války byl dům obsazen a vyrabován švédskými vojsky a to dvakrát, v roce 1639 a hned na to v roce 1640. Další stavební činnost na sebe nedala dlouho čekat. Lze ji opět historicky doložit, a to tzv. mistrovskou značkou z roku 1653 umístěnou na oblouku podloubí blíže radnici. Tato přestavba proběhla v barokním duchu a tuto podobu si dům uchoval až do 60. let 19. století. Počátkem 90. let 19. století bylo přistavěno 2. patro a dům tak získal téměř dnešní vnější podobu. K funkčnímu spojení všech tří původně samostatných domů v jeden celek došlo během zásadní přestavby v 70. letech 20. století.

Kompletní rekonstrukce velmi zchátralého objektu byla provedena stávajícími vlastníky do dnešní podoby v letech 2007 - 2012, přičemž provoz restaurace byl zahájen v květnu roku 2008. Hlavní hotelová část byla znovuotevřena již na podzim téhož roku. Po rekonstrukci další části v roce 2012 hotel nabízí ubytování v 16 pokojích a 3 apartmánech pro až 54 návštěvníků.

Restaurační činnost lze s jistotou datovat již do období 40. let 19. století, kdy dům sloužil jako hostinec. Dále lze tuto činnost doložit i k roku 1866, kdy dům vlastnila rodina Glaserova. Následně dům přešel do vlastnictví nedalekého přilehlého zámeckého pivovaru a od počátku 20. století byl provozován pod názvem Hotel Secession.

V roce 1916 přešel hotel do majetku města Hostinné a dostal i nový název Stadt Hotel. Uvedený název nesl až do roku 1945, kdy začal být znám pod českým překladem jako Městský hotel. Tento název si pak hotel nesl po celá následující desetiletí. Zažitý zlidovělý název hotelu „Měšťák“ se noví současní majitelé hotelu pokusili po rekonstrukci změnit. Aby změna názvu hotelu nebyla radikální a také vzhledem k zachování kontinuity bylo přistoupeno k částečnému uchování názvu z roku 1916. Vzniknul tedy Městský Hotel Dorinka a jméno bylo zvoleno podle nejstarší vnučky vlastníků.

Snahou jak majitelů, tak i jejich zaměstnanců, je dát hostům restaurace či hotelu pocit prostředí domácího a přesto nevšedního.

Čerpáno ze zdrojů a se souhlasem současného kronikáře a vedoucího Františkánského kláštera a muzea města Hostinné pana Tomáše Anděla.


 
 
 
 
 

int(1)